Semestermøte - V22

FIF ruller fremmover med høyt engasjement etter pandemien. Vårens møte ble avholdt i Bergen med Echo som verstskap. Erfaringsbanksaken stod i fokus, i tillegg ble det utvekslet rutiner og opplevelser knyttet til bedriftspresentasjoner.

Semestermøte - H21

Høstens møte er første møte på to år som (endelig!) kunne ble avholdt fysisk. Det fant sted i Trondheim med Online som vertskap. Sommerjobbsaken var som alltid på agendaen, og det ble diskutert mye rundt hva vi som IT-foreninger kan forvente og/eller kreve av bedrifter, mtp. frister for sommerjobber. Det ble også tatt opp diverse erfaringer som foreningene har hatt med bedrifter, og hvordan man som forening kan forholde seg til det. På møtet ble det bestemt at det skulle opprettes en erfaringsbank, der alle foreningene kan legge inn sine erfaringer med bedrifter de har vært i kontakt med.

Semestermøte - V21

Denne våren har, som tidligere semestre, vært preget av pandemi. Foreningene har fått gode rutiner for digitale arrangementer, klart å tilpasse seg situasjonen og fortsetter å jobbe for it-studentene. Vårens møte skulle bli avholdt i Tromsø, ved Tromsøstudentenes Dataforening som vertskap, men også denne gangen ble møtet holdt digitalt. Agendaen dreide seg mye rundt hvordan foreningene har klart å tilpasse seg pandemien og hvordan endringene har påvirket oss.

Semestermøte - H20

Høsten har vært preget av pandemien og studenter over hele Norge har måtte tilpasse seg en ny hverdag. Dette har gjort driften til foreningene mer krevende - og enda viktigere. Høstens møte skulle bli avholdt i Trondheim med Online som vertskap, men dette ble gjennomført på Zoom. Agendaen dreide seg mye rundt hvordan foreningene har kjent på pandemien og hvordan de har tilpasset seg for å opprettholde drift og tilby studentene et godt tilbud. I tillegg har vi vedtatt å se videre på sommerjobbsaken, diskutert mangelen på etikk i IT-utdanning i Norge, og valgt nye koordinatorer for FIF.

Semestermøte - V20

FIF vokser stadig og siden i høst har fire nye foreninger blitt med. Vi ønsker velkommen til Enigma (HIOF), ISI (UiS), dagen@ifi (UiO) og DataSci (NMBU). Antall medlemsforeninger er nå 14 og vi jobber fortsatt med å komme i kontakt med flere. Vårens møte skulle vært i Oslo, med Navet som vertskap, men grunnet korona ble det heller avholdt over Zoom. Sentralt på agendaen står nettopp diskusjon om hvordan korona har påvirket foreningene. I tillegg har vi vedtatt å videreføre tiltaket om søknadsfrister for sommerjobb, synliggjort FIF mer og satt i gang nye spennende prosjekter.

FIF logo