arrow
Sakene vi jobber med
Semestermøte - V23

Sist oppdatert: 5.4.2023

Vårens møte tok sted i Tromsø, hvor Tromsøstudentenes Dataforening tok i mot FIF med godt engasjement tross avstand! Kjernesakene våres var på agendaen dette møtet hvorav nye perspektiver og diskusjoner utvikler FIF videre.

Semestermøte - H22

Sist oppdatert: 8.10.2022

FIF ble denne høsten samlet i Oslo med Navet som vertskap. Hele 14 foreninger var representert på møtet og er den største ansamlingen foreninger til nå! Sommerjobbsaken er blitt en kjernesak i FIF og blir å diskuteres videre samt forslag til erfaringsbanken.

Semestermøte - V22

Sist oppdatert: 14.6.2022

FIF ruller fremmover med høyt engasjement etter pandemien. Vårens møte ble avholdt i Bergen med Echo som verstskap. Erfaringsbanksaken stod i fokus, i tillegg ble det utvekslet rutiner og opplevelser knyttet til bedriftspresentasjoner.

Semestermøte - H21

Sist oppdatert: 23.11.2021

Høstens møte er første møte på to år som (endelig!) kunne ble avholdt fysisk. Det fant sted i Trondheim med Online som vertskap. Sommerjobbsaken var som alltid på agendaen, og det ble diskutert mye rundt hva vi som IT-foreninger kan forvente og/eller kreve av bedrifter, mtp. frister for sommerjobber. Det ble også tatt opp diverse erfaringer som foreningene har hatt med bedrifter, og hvordan man som forening kan forholde seg til det. På møtet ble det bestemt at det skulle opprettes en erfaringsbank, der alle foreningene kan legge inn sine erfaringer med bedrifter de har vært i kontakt med.

Semestermøte - V21

Sist oppdatert: 6.6.2021

Denne våren har, som tidligere semestre, vært preget av pandemi. Foreningene har fått gode rutiner for digitale arrangementer, klart å tilpasse seg situasjonen og fortsetter å jobbe for it-studentene. Vårens møte skulle bli avholdt i Tromsø, ved Tromsøstudentenes Dataforening som vertskap, men også denne gangen ble møtet holdt digitalt. Agendaen dreide seg mye rundt hvordan foreningene har klart å tilpasse seg pandemien og hvordan endringene har påvirket oss.

Semestermøte - H20

Sist oppdatert: 8.1.2021

Høsten har vært preget av pandemien og studenter over hele Norge har måtte tilpasse seg en ny hverdag. Dette har gjort driften til foreningene mer krevende - og enda viktigere. Høstens møte skulle bli avholdt i Trondheim med Online som vertskap, men dette ble gjennomført på Zoom. Agendaen dreide seg mye rundt hvordan foreningene har kjent på pandemien og hvordan de har tilpasset seg for å opprettholde drift og tilby studentene et godt tilbud. I tillegg har vi vedtatt å se videre på sommerjobbsaken, diskutert mangelen på etikk i IT-utdanning i Norge, og valgt nye koordinatorer for FIF.

Semestermøte - V20

Sist oppdatert: 11.7.2020

FIF vokser stadig og siden i høst har fire nye foreninger blitt med. Vi ønsker velkommen til Enigma (HIOF), ISI (UiS), dagen@ifi (UiO) og DataSci (NMBU). Antall medlemsforeninger er nå 14 og vi jobber fortsatt med å komme i kontakt med flere. Vårens møte skulle vært i Oslo, med Navet som vertskap, men grunnet korona ble det heller avholdt over Zoom. Sentralt på agendaen står nettopp diskusjon om hvordan korona har påvirket foreningene. I tillegg har vi vedtatt å videreføre tiltaket om søknadsfrister for sommerjobb, synliggjort FIF mer og satt i gang nye spennende prosjekter.

FIF logo
koordinator@itforeninger.no