Semestermøte - V22

FIF ruller fremmover med høyt engasjement etter pandemien. Vårens møte ble avholdt i Bergen med Echo som verstskap. Erfaringsbanksaken stod i fokus, i tillegg ble det utvekslet rutiner og opplevelser knyttet til bedriftspresentasjoner.

Erfaringsbank

Ideen om erfaringsbank ble opprettet Høsten 2021. Grunnlaget var at en av foreningene som er med i FIF hadde hatt en dårlig erfaring med en bedrift. På vårens møte ble det diskutert rundt hvilke situasjoner en slik erfaringsbank burde brukes, og det ble også satt ned et utvalg for å utvikle et konkret forslag til retningslinjer for bruk. Det er fortsatt enighet i FIF om at opprettelse av erfaringsbanken er ønskelig.

arrow
FIF logo
koordinator@itforeninger.no