Semestermøte - V21

Denne våren har, som tidligere semestre, vært preget av pandemi. Foreningene har fått gode rutiner for digitale arrangementer, klart å tilpasse seg situasjonen og fortsetter å jobbe for it-studentene. Vårens møte skulle bli avholdt i Tromsø, ved Tromsøstudentenes Dataforening som vertskap, men også denne gangen ble møtet holdt digitalt. Agendaen dreide seg mye rundt hvordan foreningene har klart å tilpasse seg pandemien og hvordan endringene har påvirket oss.

Fra vårens møte ble det bestemt at koordinatorvervet skal endres til overlappende verv. Dette fører til at det blir nytt valg av en ny koordinator hvert møte og en bedre erfaringsoverføring. Vi valgte inn Andreas Bakseter og gleder oss til å planlegge høsten møte i Trondheim.

Korona

Foreningene har alle måttet tilpasse seg restriksjonene og virkningene korona har medført seg dette semesteret. Alle foreningene har måttet lage nye rutiner for arrangementer. Etter to semestre med erfaringer har dette resultert i gode digitale sosiale- og bedriftsarrangementer. Som en effekt av korona har flere foreninger opplevd en oppblomstring i antall engasjerte studenter. Derimot har foreninger i deler av landet med større nedstenging, opplevd et frafall av aktive studenter. Vi ser frem til en høst med mindre restriksjoner, og nye foreningsengasjerte studenter!

Sommerjobbsaken

Høsten 2019 begynte arbeidet med sommerjobbsaken hvor vi satte i gang et tiltak for å redusere tidspresset på å søke sommerjobb for IT-studenter. På høstens møte evaluerte vi hvordan studentene våre har opplevd tiltaket og diskuterte om vi skal fortsette å jobbe med sommerjobbsaken. Vi vedtok at vi ønsket å se videre på tiltaket og skal evaluere tiltet på nytt på høstens møte.

Prosjekter

Flere foreninger ønsker å få mulighet til å ha mer kontakt med studentene som begynner hver høst. Aktiviteter som ringerunder og å sende ut informasjon om foreningene har ikke vært praktisert de siste årene, men dette ønskes å gjenopptas. FIF begynner derfor arbeidet om dette kan være mulig å få gjennomført.

arrow
FIF logo