Semestermøte - V20

FIF vokser stadig og siden i høst har fire nye foreninger blitt med. Vi ønsker velkommen til Enigma (HIOF), ISI (UiS), dagen@ifi (UiO) og DataSci (NMBU). Antall medlemsforeninger er nå 14 og vi jobber fortsatt med å komme i kontakt med flere. Vårens møte skulle vært i Oslo, med Navet som vertskap, men grunnet korona ble det heller avholdt over Zoom. Sentralt på agendaen står nettopp diskusjon om hvordan korona har påvirket foreningene. I tillegg har vi vedtatt å videreføre tiltaket om søknadsfrister for sommerjobb, synliggjort FIF mer og satt i gang nye spennende prosjekter.

Sommerjobbsaken

Høsten 2019 ble sommerjobbsaken opprettet hvor vi satte i gang et tiltak for å redusere tidspresset på å søke sommerjobb for IT-studenter. Tiltaket har gått ut på å utsette søkeperioden til etter fadderperioden og studiestart. IT-foreningene ble enige om å ikke publisere annonser for sommerjobb med en søknadsfrist tidligere enn 1. oktober. Nå har tiltaket vært evaluert av både studenter og bedrifter og tilbakemeldingene er i stor grad positive. Det ble derfor vedtatt på årets møte å fortsette tiltaket.

Korona

Foreningene sin daglige drift består i stor grad av ulike sosiale arrangementer og samlingspunkter for studenter, og som et resultat av koronasituasjonen har mye av det planlagte programmet blitt avlyst. Likevel ser man flere muligheter til å engasjere studentene sosialt gjennom digitale plattformer og spill. Det planlegges også arrangementer med næringslivet over video.

Vurderingsformen i en del fag har også blitt endret. Vi opplever at de fleste vurderingssituasjonene utføres i form av hjemmeeksamen av varierende lengde og/eller muntlig eksamen over videosamtaler. Noen eksamener har også blitt avlyst der vurdering gjøres basert på innleveringer. Koronasituasjonen har også medført at en del fag går over til karaktersettingen godkjent/ikke godkjent.

Prosjekter

Mot årets møte har vi jobbet med et spennende logo og nettsideprosjekt! Vi har sakte men sikkert fått en mer definert profil, og i forbindelse med sommerjobbsaken er det viktig for oss å være tilgjengelige om noen leter etter informasjon om oss. Nettsiden du er inne på nå ble resultatet. Her vil det publiseres oppsummering fra møter og annen nyttig informasjon fra FIF. Fram til høsten vil det jobbes med å samle ressurser for å hjelpe foreningene å utforme kontrakter, mye basert på deling av erfaring. Det vil også legges inn arbeid i å få tydelig definert FIF sitt mål og formål. Ønsket er å klart kunne kommunisere både internt og utad hva FIF er, hva vi ønsker å oppnå, for hvem, og hvordan.

arrow
FIF logo