Semestermøte - H21

Høstens møte er første møte på to år som (endelig!) kunne ble avholdt fysisk. Det fant sted i Trondheim med Online som vertskap.

Sommerjobbsaken var som alltid på agendaen, og det ble diskutert mye rundt hva vi som IT-foreninger kan forvente og/eller kreve av bedrifter, mtp. frister for sommerjobber. Det ble også tatt opp diverse erfaringer som foreningene har hatt med bedrifter, og hvordan man som forening kan forholde seg til det. På møtet ble det bestemt at det skulle opprettes en erfaringsbank, der alle foreningene kan legge inn sine erfaringer med bedrifter de har vært i kontakt med.

Sommerjobbsaken

Høsten 2019 begynte arbeidet med sommerjobbsaken hvor vi satte i gang et tiltak for å redusere tidspresset på å søke sommerjobb for IT-studenter. På høstens møte evaluerte vi hvordan studentene våre har opplevd tiltaket og diskuterte om vi skal fortsette å jobbe med sommerjobbsaken. Etter å ha hørt litt med foreningene, konkluderte vi med at fristen for 1. oktober er godt innlemmet i bedriftene nå, og at det ikke vil være nøvdenig for FIF å sende ut påminnelser til bedrifter om fristen lenger. Det er fortsatt ett problem at noen bedrifter har løpende opptak, men dette blir vanskelig for FIF å håndheve på en god måte.

Erfaringer med bedrifter

Det ble delt en case der en av foreningene hadde hatt dårlige erfaringer med en bedrift, og det ble diskutert med de andre foreningene om de hadde opplevd noe liknende. At det kunne vært lurt med en 'erfaringsbank' for gode/dårlige erfaringer med bedrifter ble trukket frem, og opprettelse av en slik bank ble vedtatt.

arrow
FIF logo