Semestermøte - H20

Høsten har vært preget av pandemien og studenter over hele Norge har måtte tilpasse seg en ny hverdag. Dette har gjort driften til foreningene mer krevende - og enda viktigere. Høstens møte skulle bli avholdt i Trondheim med Online som vertskap, men dette ble gjennomført på Zoom. Agendaen dreide seg mye rundt hvordan foreningene har kjent på pandemien og hvordan de har tilpasset seg for å opprettholde drift og tilby studentene et godt tilbud. I tillegg har vi vedtatt å se videre på sommerjobbsaken, diskutert mangelen på etikk i IT-utdanning i Norge, og valgt nye koordinatorer for FIF.

Korona

Foreningene har alle kjent på virkningene av korona dette semesteret. Både sosiale- og bedriftsarrangementer har måtte tilpasse seg pandemien. Noen foreninger har vært heldigere enn andre med smittesituasjonen og har kunnet avholde flere arrangementer. Likevel har alle foreningene funnet kreative alternative tilbud til studentene. Bedriftene har også vært tilpasningsdyktige og funnet gode løsninger for digitale arrangementer. Dette gjør hverdagen litt lettere!

Sommerjobbsaken

Høsten 2019 begynte arbeidet med sommerjobbsaken hvor vi satte i gang et tiltak for å redusere tidspresset på å søke sommerjobb for IT-studenter. På høstens møte evaluate vi hvordan studentene våre har opplevd tiltaket og diskuterte om vi skal fortsette å jobbe med sommerjobbsaken. Vi vedtok at vi ønsket å se videre på tiltaket og vi opprettet en ny gruppe for å fortsette arbeidet.

Prosjekter

Etter vårens møte har det blitt laget en ressursbank for å hjelpe foreningene med å utforme kontrakter. Disse er basert på deling av erfaringer foreningene i mellom. FIF har fått definert mål og formål som presenterer det FIF er og hva vi ønsker å oppnå. Vi har også opprettet en felles Discord-kanal hvor foreningene kan kommunisere på tvers.

Under høstens møte fikk vi en presentasjon av Vetle Utvik og hans arbeid rundt hvorvidt norske IT studenter i tilstrekkelig grad har fokus på etikk under utdanningen. Dette synes vi er et spennende arbeid og det ble vedtatt at FIF stiller seg bak Utviks arbeid.

arrow
FIF logo